Johannes Waldorfförskolor


Go to content

Informationsmöten våren 2021 

På grund av coronarestriktionerna kommer vi ha enskilda informations-möten under januari och februari. Ni anmäler ert intresse till admin@johanneswaldorfforskolor.se

Om coronarestriktionerna tillåter kommer vi under mars och april ha två informationsmöten, med begränsat antal deltagare, som vänder sig till alla som är intresserade och nyfikna på våra waldorfpedagogiska verksam­heter. Ni anmäler ert intresse till admin@johanneswaldorfforskolor.se, skriv vilket datum ni vill delta och hur många som kommer från er familj.

Vi önskar börja vid utsatt tid för att få möjlighet till både vår information och era frågor, så kom gärna punktligt. För att i lugn och ro kunna berätta om vår pedagogik och ge er som lyssnar möjlighet att ta del av alla frågor så förutsätter vi att era barn inte deltar vid dessa tillfällen
.

Varmt välkomna till följande dagar:

Måndag 8 mars 16.00–17.30
Sockerbruksgränd 14
Tel: 08 - 669 23 04


Måndag 26 april 16.00-17.30

Brännkyrkogatan 47, portkod 26828ok, 1 trappa
Tel: 08 - 642 68 28


Back to content | Back to main menu