Johannes Waldorfförskolor


Go to content

Informationsmöten våren 2021

  

På grund av coronarestriktionerna kommer vi under mars och april ha två digitala informationsmöten med hjälp av mötesprogrammet Zoom. Ni är välkomna att anmäla ert intresse till admin@johanneswaldorfforskolor.se. Efter att vi mottagit er anmälan skickar vi mötets inloggningsuppgifter via mejl.
Vi öppnar mötet 15 min innan den utsatta tiden så att ni har god tid på er att bli vän med tekniken.
Besök gärna den här sidan igen för att kolla om mötet den 26 april eventuellt blir ett verkligt möte istället för ett digitalt möte.


Varmt välkomna till följande digitala informationsmöten:

Måndag 8 mars 16.00–17.00

Måndag 26 april 16.00-17.00Back to content | Back to main menu