Johannes Waldorfförskolor


Go to content

Nedan finner du pdf-dokument om:


Vår Verksamhetsplan »
För 2016-2017

Vår Likabehandlingsplan »
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår Klagomålshantering »
Vi ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet.Back to content | Back to main menu