Johannes Waldorfförskolor


Go to content

Dokument

Plan mot kränkande behandling »
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klagomålshantering »
Vi ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet och välkomnar därför synpunkter både personligt eller anonymt. Tillvägagångssätt beskrivs i vår klagomålshantering som finns i länken.


© Copyright Johannes Waldorfförskolor

Back to content | Back to main menu